W dniu 29 stycznia o godzinie 9.00, podczas poszukiwania paczki pani Agnostyki Maruzzi (paczka ta została wysłana w roku 1999 i do adresatki nigdy nie dotarła), urzędnicy na poczcie w Bonizzo natknęli się na trzeci i czwarty list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, datowane na 12 i 15 lutego roku 58 n.e. Pisma świetnie się zachowały, choć nie wiadomo jaką drogą trafiły właśnie do wyżej wymienionego biura. Z ich historii wiemy tylko tyle, że w roku 1968 skrupulatny listonosz z Bergamo odnalazł je i przesłał do Centralnego Biura Narodowego Poczty i Telegrafii, by zostały doręczone adresatom. Biuro odesłało je z powrotem ze względu na brak odpowiednich znaczków. 5 stycznia 1975 roku urząd pocztowy w Tarsie zwrócił listy Italii. Pisma trafiły między strony katalogu Postalmarket, wysłanego mieszkańcowi miasta Bonizzo, panu Torquadro Della Spina. Zaalarmowany obywatel listów nie przyjął, bojąc się oszustwa, bo żadnych listów przecież nie zamawiał. Od tamtej chwili pisma były więc przechowywane w urzędzie pocztowym, w oczekiwaniu, by ktoś się po nie zgłosił.

Poinformowany o odkryciu Ojciec święty Franciszek wystąpił z prośbą o przekazanie mu cennych listów. Niestety, na poczcie w Bonizzo skończyły się formularze POST3-M3RD4, konieczne do uzyskania pozwolenia na odebranie poczty adresowanej do innej osoby. W takiej sytuacji, bez pozwolenia Koryntian (których dotychczas nie odnaleziono), listy muszą być zniszczone. Ku uciesze Tesaloniczan.

źródło i zdjęcie: http://www.lercio.it/trovate-lettere-di-san-paolo-apostolo-negli-uffici-di-poste-italiane/